meerkoet1003065.gif meerkoet1003063.gif meerkoet1003061.gif meerkoet1003060.jpg meerkoet1003059.jpg meerkoet1003058.jpg meerkoet1003056.gif meerkoet1003054.gif meerkoet1003052.gif meerkoet1003050.gif meerkoet1003049.jpg meerkoet1003048.jpg meerkoet1003047.jpg meerkoet1003045.gif meerkoet1003044.jpg
Sociaal Cultureel Centrum
De Meerkoet
Krabbescheerstraat 1, 2165 XG  Lisserbroek
telefoon: 0252 413457
meerkoet1003042.gif meerkoet1003040.gif meerkoet1003039.jpg meerkoet1003038.jpg meerkoet1003036.gif meerkoet1003035.jpg meerkoet1003034.jpg
Info Lisserbroek
beheerder: Cok van Beek
postadres: Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0252 413457 
Dr. Bet (huisartsenpraktijk Grachtweg 7
Telefoon: 0252 413996
Iedere zaterdag is de papiercontainer open van
9.00 uur tot 16.00 uur.
Op andere tijden kunt u de sleutel ophalen in het dorpshuis.
Papier hoort in de container en niet bij de container.
De opbrengst komt ten goede aan Stichting Koet Aktief
Telefoon: 0252 411417
in Medisch Centrum naast De Meerkoet
 
Oud Papier (papiercontainer):
Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet:
Huisarts:
website >>>
Email >>>
email: dorpshuis De Meerkoet >>>
Doktersdienst (Duin- en Bollenstreek):
telefoon: 0252 240212
's avonds en in het weekend
Bezoek alleen na telefonische afspraak
Rijnsburgerweg 4b
2215 RA  VOORHOUT
Website: dokterspost >>>
Fysiotherapie: Mevrouw A. Conijn:
Azollastraat 47
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0252 412128
Politie:
Algemeen telefoonnummer: 0900 8844
Algemeen alarmnummer: 112
Dit nummer is alleen voor dringende zaken voor ambulance, brandweer en politie.
R.K. Basisschool "de Reiger":
Website de Reiger >>>>
Email de Reiger >>>>
Azollastraat 45
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0252 412124
Openbare basisschool "de Zilvermeeuw":
Website De Zilvermeeuw >>>
Email de Zilvermeeuw >>>>
Peuterspeelzaal De Broekjes:
in dorpshuis De Meerkoet
Krabbescheerstraat 1
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0252 415887
dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen
Peuterspeelzaal De Rakkertjes:
(reformatorische identiteit)
in dorpshuis De Meerkoet
Krabbescheerstraat 1
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0252 421669 (Coriene Mijnders)
maandagochtend, donderdagochtend, donderdagmiddag
Naschoolse opvang Borus:
in een lokaal van ob "de Zilvermeeuw"
Azollastraat 45
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0297-522182
Website Borus Uithoorn >>>>
Stichting Reanimatie en AED:
Email >>>
Siep Mol
Telefoon: 0252 418982
GGD en Consultatiebureau:
Website >>>
in dorpshuis De Meerkoet
Krabbescheerstraat 1
2165 XG Lisserbroek
Telefoon: 0900 0400682 (frontoffice)
spreekuur: ieder donderdagmiddag en 
periodiek op vrijdagochtend.
Stichting Meerwaarde:
Website >>>
 
Ouderenadvies Stichting Meerwaarde:
Henriette Friellinck:
Inloopspreekuur:
donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur
Meer informatie: algemeen telefoonnummer van
Stichting Meerwaarde: 023-569888.
Automatische Externe Defibrillator (AED):
AED's zijn aanwezig: 
Dag en nacht bereikbaar:
Pensionstal Enthoven, Hillegommerdijk 154 tel.: 0252 413525 (particulier)
Dopheidestraat 76: telefoon: 0252 418982
Alleen overdag bereikbaar:
dorpshuis de Meerkoet: tel.: 0252 413457
De Ree Holland BV Lisserbroekerweg 60 tel.: 0252 417751 (particulier)
Kantine Kagia (winter): tel. : 0252 410348
Kantine tennis (zomer):
R.K. basisschool De Reiger Azollastraat 47, tel.: 0252 412128 (particulier)
Frigo Nieuw Vennep BV, IJweg 1635, tel.: 0252 419017
(wijzigingen voorbehouden)
 
Zwangerschapsgym:
Informatie: Telefoon: 020 5454204
Woningcorporatie Stichting Ymere:
Telefoon: 0900 6999000
Bezoekadres:
Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE  Hoofddorp
openingstijden: 8.30 - 17.00 uur
correspondentie:
Postbus 90200, 1006 BE Amsterdam
Spoedgevallen buiten openingstijden:
Telefoon: 020 4858114
Meldingen openbare buitenruimte:
melding via website >>>
Telefoon: 0900 1852 voor het melden van kapotte verlichting, straatwerk e.d.
Afvalverwerking De Meerlanden:
Website >>>
Aanmelden grof huisvuil Telefoon: 0297 3181717
Aarbergerweg 41, 1435 AC Rijsenhout
Servicetaxi (Meertaxi):
Reserveren Meertaxi Telefoon: 023 5346888
Burgerzaken gemeente Haarlemmermeer:
Website gemeente >>>
Algemeen telefoonnummer: 0900 1852
Raadhuis Hoofddorp:
Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp
Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
Servicecentrum Zuid:
Eugénie Prévinaireweg 19, 2151 BA Nieuw Vennep
Geopend op afspraak
op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur
en op dinsdag van 17.00 - 20.00 uur
Dorpsraad Lisserbroek:
Website >>>
Email >>>
 
Voor wijzigingen en aanvullingen kunt u emailen naar de webmaster >>>
Amstelring thuiszorg:
Informatie voor alle diensten: Telefoon: 0900 1866
Maatschappelijk werk
Linda Hermsen
inloopspreekuur:
donderdag van 16.00 tot 19.00 uur
Medisch Centrum naast de Meerkoet
Jongerencentrum 'De Nooduitgang'
Krabbescheerstraat 1
2165 XG Lisserbroek
Cindy Diepenhorst
Telefoon: 06 53812660